יום שלישי, 25 בספטמבר 2012

ציורי קיר גרפיטי בונצואלה - אומנות שמשרתת משטר או סיפור אהבה עממית

ציורי קיר גרפיטי בונצואלה מראים אהבה עממית לנשיא צ'אבס ושנאה לכל ערכים מערבים בעיקר אמריקאים. בדרך כלל אומנות רחוב לא משרתת למשטרים, אלא להפך מתנגדת לכל סוגי פרופגנדה רשמיים. אומנות רחוב כגרפיטי תמיד מנסה ליצור סוג של תמונה אלטרנטיבית של מצב כלכלי, רוחני, פוליטי.

 אם ללכת אם אותו רעיון בונצואלה אפשר לחשוב שעם ממש אוהב צ'אבס ומאבקו כנגד לחץ פוליטי\כלכלי של מדינות מערב אחרי שצ'אבס הלאים כל חברות גדולות שייכות לבעלים ממערב.

לתשומת לבכם כמה ציורי גרפיטי מרחובות של ערי ונצואלה:

יכול להיות שעם הוא באמת אוהב את הרשיא צ'באס, אבל יכול להיות שציורי גרפיטי בונצואלה הוא הדוגמה מבריקה של שימוש אומנות רחוב כמו כלי תעמולה מדינית.